Bjk Kabataş Vakfı Yol Haritası Açıklandı

BJK – KABATAŞ VAKFI YOL HARİTASI / İŞ PLANLARI İÇİN STRATEJİ REHBERİ
ÜNİVERSİTE

• Kaynak Yaratma / Hazırlık Süreci : Mart 2017 – Mart 2018

• Üniversite İçin İş Planı Geliştirme : Mayıs 2017 – Mart 2018

(Arama Konferansları,Yerleşke Arayışları,Alan Çalışmaları,Bürokrasi İlişkileri ,Yurtdışı işbirlik araştırmaları,Modelleme…:, İlk Geçici Yerleşke oluşumu,Rektör ve İlk Üniversite Mütevelli Heyeti seçimleri , Başvuru Dosyasının oluşturulması )

• YÖK Başvurusu : Nisan 2018 – Eylül 2018

(Komisyonun Üniversite açmak için Vakfın yeterlilik derecesini denetlemesi)

• YÖK Genel Kurulu Kararı : Ekim 2018

• Yasa Teklifi Aşaması : Ekim 2018 (Başbakanlık Kanun Teklifi)

• Yasalaşma Aşaması : Kasım- Aralık 2018 (Tüzel Kişilik )

• Kadrolaşma – Eğitim Ortamı ve Öğrenime Açılma : Nisan 2019

(Bölümler ve programlar/öğrenci kontenjan önerileri Teslimi : 01 Mart 2019)

• YÖK Eğitim Komisyonu Denetimi : Nisan 2019

(Üniversitenin Öğrenime Hazırlık/Yeterlilik Denetimi)

• YÖK GENEL KURULU ONAYI : Mayıs 2019

• Bölüm/ Program Onayları,Öğrenci Kontenjan Tahsisleri : Haziran 2019

• Eğitim-Öğretime Başlama : Eylül 2019

EĞİTİM- ÖĞRETİM KURUMLARI (Üniversite Dışında/Her Düzeyde)

Alan Araştırmaları : Mart 2017 – Eylül 2017

Arama Çalışmaları : Aralık 2017

Hazırlıklar/Kaynak : Mayıs 2017 – Mayıs 2018

İş Planı Geliştirme : Eylül 2017

İlk Açılışlar : Haziran 2018

Geliştirme/Yayılma : Eylül 2019 –