Vizyonumuz

Spor ve sporla ilgili alanlar ile mühendislik, kültür ve sanat, sağlık disiplinleri öncelikli olmak üzere; iyi eğitilmiş ve yüksek düzeyde beceriye sahip, küresel çapta nitelikli ve aktif insan gücünü yetiştirmek;

AR-GE, bilimsel araştırma ve yayınlar ile teknolojik gelişmeler ve uygulamalarda, alanında referans gösterilecek bir yükseköğretim kurumu (üniversite, yüksekokul veya meslek yüksekokulu) kurmak, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeye katkılar sağlamak,

Yaşlı bakımı/aktif emeklilik, enerji verimliliği ve çevrenin korunması olgularına etkin katılım sağlamak,

Beceri ve bedensel eğitimleri ile gençlerimizin ve soydaş gençlerin esnek aktif işgücüne katılımlarına destek sağlamak, ülkemizin demografik fırsat penceresini, küresel esnek işgücüne dönüştürmeye yönelik eğitsel ve kültürel açılımlar sağlamak,

BJK simgesine ve kimliğine ve Vakıf Vizyonuna uygun, ülke sathına yayılmış “Spor Altyapısı” gerçekleştirmek,

Beşiktaşlılık ve Kabataşlılık değerlerine güç, destek ve kaynak sağlamak.